Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Novae Popschool met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Novae Popschool verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door de Novae Popschool  worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Novae Popschool aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website of voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Novae Popschool opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel Novae Popschool alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Novae Popschool niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Novae Popschool worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Novae Popschool uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Novae Popschool worden onderhouden wordt afgewezen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Het is niet toegestaan om auteursrechtelijk beschermde werken of andere informatie die op deze website beschikbaar is openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder de schriftelijke toestemming van Novae Popschool.

Aanmelden Popschool-Update