Veelgestelde vragen


Hoe kan ik de Klantenservice bereiken?

Kijk op popschool.eu/klantenservice voor antwoorden op de meest gestelde vragen. Heb je nog vragen? Je kunt de Klantenservice bereiken op: 085-0110119 of klantenservice@popschool.eu. Wij staan op maandag t/m donderdag van 9:00 uur tot 15:30 uur voor je klaar.

Waar kan ik een klacht melden?

Als je een klacht hebt, kun je deze binnen twee maanden bij Novae Popschool melden. Neem hiervoor contact op met de Klantenservice. Novae Popschool doet haar best om binnen 10 werkdagen op jouw klacht te reageren. Mocht het Novae Popschool niet lukken om binnen 10 werkdagen te reageren, dan laat Novae Popschool jou dit weten, ook wanneer Novae Popschool verwacht wel inhoudelijk op jouw klacht te kunnen reageren.

Hoe kan ik mij aanmelden?

Aanmelden via het aanmeldingsformulier op de website van Novae Popschool of op een papieren formulier dat na een proefles kan worden meegenomen. Na ontvangst zal Novae Popschool een bevestiging van aanmelding per email sturen. Aanmelding geeft geen garantie op plaatsing. Novae Popschool behoudt zich het recht voor een cursus of activiteit te annuleren of te verschuiven, wanneer er onvoldoende inschrijvingen zijn. Na je aanmelding wordt je door een van onze docenten benaderd (per email of telefoon) voor een eerste lesafspraak. Indien je met de docent overeenstemming bereikt over de lesdag en lestijd, is de plaatsing daarmee een feit. Als er

Wat houdt het FLEX abonnement in?

In het FLEX abonnement heb je recht op 10 individuele losse lessen. Het FLEX abonnement is als het ware een strippenkaart. De lessen dienen te worden afgenomen bij één en dezelfde docent. De afgenomen lessen dien je af te nemen binnen een vooraf vastgestelde periode. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen duurt deze periode nooit langer dan zes maanden. Lessen/strippen kunnen daarna niet meer worden gebruikt en zijn niet overdraagbaar op andere personen.

Wat houdt het LITE+PLUS abonnement in?

In het LITE+PLUS abonnement heb je recht op 19 lessen per jaar, waarvan de 19e les een uitvoering is, aangevuld met 36 wekelijkse bandlessen. De (instrumentale/vocale) lessen worden individueel, tweewekelijks gegeven. De einduitvoering is een praktijkles en maakt onderdeel uit van het lesprogramma. Plaatsing in het LITE+PLUS abonnement is alleen mogelijk indien er voldoende animo is in verband met het samenstellen van de bands.

Wat houdt het ALL-IN abonnement in?

In het ALL-IN abonnement heb je recht op 38 individuele, wekelijkse (instrumentale/vocale) lessen waarvan de 38ste les een uitvoering is, aangevuld met 36 bandlessen. De (instrumentale/vocale) lessen worden individueel, wekelijks gegeven. De einduitvoering is een praktijkles en maakt onderdeel uit van het lesprogramma. Plaatsing in het ALL-IN abonnement is alleen mogelijk indien er voldoende animo is in verband met het samenstellen van de bands.

Wat houdt het LITE abonnement in?

In het LITE abonnement heb je recht op 19 lessen per jaar, waarvan de 19e les een uitvoering is. De lessen worden twee-wekelijks en zoveel mogelijk in groepsverband van twee of meer personen gegeven. Mocht het niet mogelijk zijn groepjes te formeren, zal er in overleg met Novae Popschool gekeken worden naar de mogelijkheid voor individueel les. De einduitvoering is een praktijkles en maakt onderdeel uit van het lesprogramma.

Wat houdt het STANDAARD abonnement in?

In het STANDAARD abonnement heb je recht op 38 wekelijkse lessen per jaar, waarvan de 38ste les een uitvoering is. De lessen worden zoveel mogelijk in groepsverband van twee of meer personen gegeven. Mocht het niet mogelijk zijn groepjes te formeren, zal er in overleg met Novae Popschool gekeken worden naar de mogelijkheid voor individueel les. De einduitvoering is een praktijkles en maakt onderdeel uit van het lesprogramma.

Kan ik mijn lopende abonnement stopzetten?

Gedurende de gehele contractsperiode is tussentijdse uitschrijving niet mogelijk. In overleg met de directie van Novae Popschool kan, na schriftelijk verzoek daartoe, in uitzonderlijke situaties tussentijdse beëindiging plaatsvinden met teruggave of ontheffing van lesgeld. Het betreft uitsluitend de navolgende situaties: langdurige ziekte van de leerling; verhuizing buiten het werkgebied van Novae Popschool; overlijden van de leerling; overmacht (uitsluitend ter beoordeling van de directie van Novae Popschool). Bij uitschrijving wegens uitzonderlijke situaties wordt in principe een opzegtermijn van twee maanden in acht genomen. Vanaf de negende maand is tussentijdse opzegging niet meer mogelijk.

Kan ik overstappen naar een ander abonnement?

Tussentijds overstappen naar een ander instrument of uitgebreide (upgrade) of minder uitgebreide (downgrade) van je lesvorm/abonnementsvorm is alleen mogelijk met instemming van Novae Popschool. Vanaf de ingangsdatum van de nieuwe abonnementsvorm gaat er een nieuwe minimumduur in tegen de tarieven die op dat moment gelden. Een verandering van abonnement is alleen mogelijk als je voldaan hebt aan al je lopende betalingsverplichtingen. Wij kunnen bij overgang naar een downgrade voor de resterende periode de abonnementsvergoedingen in rekening brengen tegen de tarieven die dan gelden.

Kan ik mijn contract overzetten op iemand anders?

De overeenkomst is niet overdraagbaar op andere personen tenzij schriftelijk overeengekomen met de directie van de popschool.

Hoe kan ik mijn lessen opzeggen?

Tijdens de minimumduur kun je opzeggen tegen het einde van de minimumduur, met een opzegtermijn van één maand. Na de minimumduur kun je op elk gewenst moment opzeggen met een opzegtermijn van één maand. Je kunt opzeggen door middel van een email aan: klantenservice@popschool.eu. Een brief sturen kan ook. Stuur deze naar Novae Popschool, Postbus 8093, 6710 AB Ede. Je kunt op dezelfde manier opzeggen als je de overeenkomst hebt gesloten, dus als je per email een overeenkomst hebt gesloten, mag je deze ook per email opzeggen. Het opzeggen van je abonnement is alleen mogelijk als je hebt voldaan aan al

Hoe lang duurt een abonnement?

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en schriftelijk overeengekomen wordt een abonnement aangegaan voor een minimumduur, bijvoorbeeld 12 of 24 maanden. Daarna wordt het abonnement automatisch voortgezet voor onbepaalde duur.

Hoe sluit ik een abonnement af?

Een abonnement kan op twee manieren worden aangegaan. Door een door de cursist of cursusgeldplichtige (in geval van minderjarige cursist) ondertekende lesovereenkomsten of door het daadwerkelijk deelnemen aan de lessen/cursus.

Hoe komt de lesovereenkomst tot stand?

Een overeenkomst komt tot stand als a) jij dat aanvraagt en Novae Popschool deze aanvraag schriftelijk of elektronisch bevestigt of b) met de uitvoering van de overeenkomst wordt begonnen, d.q.z. het daadwerkelijk volgen van lessen of cursussen.

Hebben jullie een kortingsregeling?

MINIMUM INKOMEN? De gemeente Ede vindt het belangrijk dat alle kinderen tot 18 jaar meedoen aan sportieve, recreatieve en culturele activiteiten. Denk hierbij aan: een lidmaatschap van een sportvereniging of scouting, aan muziek- of andere kunsteducatielessen, bezoek aan een theater, bioscoop, museum of zwembad. Sporten en meedoen aan culturele of recreatieve activiteiten is niet goedkoop. Ouders van kinderen van 6 tot en met 17 jaar kunnen hiervoor een tegemoetkoming krijgen. De tegemoetkoming bedraagt € 150 per kind per jaar. De tegemoetkoming kunt u gebruiken om bijvoorbeeld het lesgeld te betalen van de muzieklessen die uw kind bij de popschool volgt.

Wat is het verschil tussen klassiek les en les bij de popschool?

Niet iedereen staat er bij stil; maar er zit een groot verschil tussen klassiek les en ‘lichte muziek’/pop les. Sommige docenten beweren dat de basis hetzelfde is, maar daar hebben wij als popschool een andere mening over. Sommigen beweren ook dat klassiek een goeie basis is om later pop te spelen. Ook daarover valt te discussieren. Denk dus goed na over wat je wilt, als je je gaat orienteren over mogelijke docenten, instellingen en muziekscholen. Een docent die klassiek is geschoold heeft daardoor een specifiek klankideaal, timing, repertoirekennis, etcetera. Daar is niets mis mee uiteraard, maar we willen jou laten

Moet ik zelf een instrument kopen of huren?

Heb je nog geen eigen instrument? Je docent kan je tips geven voor aanschaf van een instrument. Het is belangrijk dat je in ieder geval na je eerste les een instrument hebt, want het is natuurlijk de bedoeling dat je direct aan de slag kunt thuis! Wil je eerst huren voordat je tot aanschaf overgaat? De popschool verhuurt zelf geen instrumenten aan leerlingen maar via Bax-Shop zijn er voldoende mogelijkheden om te huren of met korting aan te schaffen. Je docent kan je hier natuurlijk ook allerlei tips in geven.

In welke lesvorm word ik geplaatst?

In eerste instantie kijken we naar de mogelijkheid om je te plaatsen met een of meerdere andere leerlingen. Dat gebeurt uiteraard op basis van overeenkomst in leeftijd, niveau en beschikbaarheid. Sommige leerlingen zijn een beetje huiverig voor les met meerdere collegaleerlingen. Maar je docent geeft zowel groepsaanwijzingen omdat die nu eenmaal voor iedereen opgaan, en je krijgt daarnaast uiteraard individuele aandacht. Het voordeel van les hebben in een groepje is dat je direct leert samen te spelen (een belangrijk aspect binnen de popmuziek!), luisteren naar elkaar en elkaar ook inspireert en stimuleert. Ieder mens pakt namelijk een aanwijzing weer anders

Wat zijn de lestijden?

De lestijd is afhankelijk van jouw beschikbaarheid en de beschikbare tijden op het rooster van de docent. De lestijd wordt in overleg met je docent afgesproken.

Wat zijn de kosten?

Het lestarief is afhankelijk van de lesduur, lesvorm en van je leeftijd. De tarieven voor dit huidige jaar lees je hier.

Kan ik ook om de week les krijgen?

In principe plaatsen we leerlingen voor wekelijks les. Daar hebben we ook een goeie reden voor. Tweewekelijks les komt neer op ca. 19 of 20 lessen per jaar. Als je daarnaast nog een keer ziek bent of verhinderd bent en ook de vakanties er tussen door krijgt is dat niet heel erg stimulerend voor de continuïteit, dus je vooruitgang. Ons advies is daarom wekelijks te lessen.  Je gaat sneller vooruit, houdt makkelijker de draad vast en over het algemeen is wekelijks les ook motiverender. Jonge leerlingen tot 12 jaar krijgen sowieso wekelijks les, omdat voor jonge leerlingen de spanningsboog van

Kan ik een instrument huren?

Wij verhuren geen instrumenten. Je docent kan uiteraard wel advies geven bij het aanschaffen van een instrument: waar moet je op letten als je een nieuw of tweedehands instrument koopt, welke merken zijn aan te raden, etc. Een instrument huren kan o.a. bij Bax-Shop.

Krijg je huiswerk en opdrachten om thuis te oefenen?

De docent zal je zeker niet met lege handen naar huis laten gaan. Iedere les krijg je huiswerk en/of opdrachten. Zorg dat je die goed noteert of dat je docent dat voor je doet als je nog wat jonger bent. Thuis oefenen vinden we belangrijk. Alleen daardoor zal je naar tevredenheid vooruitgang boeken. Zorg dus dat je thuis ook de tools hebt om te oefenen: een instrument, afspeelapparatuur. Een metronoom (ook online te gebruiken), lesboeken, een muziekstandaard, stemapparaat, een opname-apparaat, een versterker, een microfoon, en dergelijke. Je docent kan je uitleggen wat jij minimaal nodig hebt en wat eventueel nog

Wat kost een workshop?

De kosten voor een workshop zijn afhankelijk van de workshopduur, aantal deelnemers en van je leeftijd. De tarieven voor dit huidige cursusjaar lees je hier.

Kan ik bij jullie ook drumles krijgen?

Bij Novae Popschool kan je natuurlijk terecht voor drumles! We geven les aan leerlingen vanaf ca. 6 jaar. Een maximale leeftijd hebben we niet! In de lessen behandelen we diverse grooves, kan je meespelen met je favoriete tracks, geven we je les in de juiste technieken, en nog veel meer. Speelplezier staat centraal in onze lessen! We vinden het belangrijk dat jij de muziek speelt waar je van houdt, en niet zo zeer wat je docent je opdraagt om te spelen. Neem dus vooral je favoriete muziek mee naar de les! Als je beginnend bent zal je docent natuurlijk wel kijken

Aanmelden Popschool-Update